Mosás kereskedési kriptolistát, Ha piszkos bitcoinhoz értél, kezdhetsz aggódni

Betiltaná a „zöldre mosást” az EU, és több jogot adnak a fogyasztóknak | Az online férfimagazin

Mivel további módosítások szükségesek, a rendeletet az áttekinthetőség érdekében célszerű átdolgozni. Az új technológiákra vonatkozó FATF-standardok legfrissebb, júniusában elfogadott módosításai, melyek célja az úgynevezett virtuális eszközök és virtuáliseszköz-szolgáltatók szabályozása, a virtuáliseszköz-átutalások nyomon követhetőségének megkönnyítése érdekében új, hasonló mosás kereskedési kriptolistát vezettek be a virtuáliseszköz-szolgáltatók tekintetében.

Ezen új követelmények értelmében a virtuáliseszköz-átutalásokat teljesítő szolgáltatóknak gondoskodniuk kell arról, hogy a virtuális eszközök átutalását az átutalást kezdeményezőre és a kedvezményezettekre vonatkozó információk kísérjék, amelyeket be kell szerezniük, tárolniuk kell, és meg kell osztaniuk a virtuáliseszköz-átutalás másik oldalán lévő partnerükkel, valamint kérésre a megfelelő hatóságok rendelkezésére kell bocsátaniuk.

A pénzmosás, valamint a terrorizmus finanszírozása és a szervezett bűnözés továbbra is jelentős probléma, amelyet mosás kereskedési kriptolistát szinten kell kezelni. A bűnelkövetők mosás kereskedési kriptolistát elkövető társaik a bűnözésből származó jövedelmek eredete elleplezésére, illetve a büntetendő cselekmények elkövetésére vagy terrorista célokra történő pénzátutalásokra vagy kriptoeszköz-átutalásokra való törekvéssel súlyosan veszélyeztethetik a pénzátutalási és kriptoeszköz-átutalási rendszerek biztonságosságát, integritását és stabilitását, valamint a pénzügyi rendszer egésze iránti bizalmat.

Ha piszkos bitcoinhoz értél, kezdhetsz aggódni

Az FATF keretein belüli nemzetközi együttműködésnek, illetve ajánlásai globális szintű végrehajtásának célja a pénzátutalással vagy kriptoeszköz-átutalással megvalósuló pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás megakadályozása. FATF-ajánlásaz elektronikus átutalásokról szóló FATF-ajánlásvalamint ezen ajánlások felülvizsgált értelmező megjegyzéseinek egységes alkalmazását az Unió egészében és különösen azt, hogy ne legyen megkülönböztetés vagy egyéb eltérés az egyes tagállamokon belüli belföldi fizetések vagy kriptoeszköz-átutalások és a tagállamok közötti, határokon mosás kereskedési kriptolistát fizetések vagy kriptoeszköz-átutalások kezelésében.

A tagállamoknak a határokon átnyúló mosás kereskedési kriptolistát és kriptoeszköz-átutalások terén önállóan, nem összehangolt módon történő fellépése jelentős hatást gyakorolna a fizetési rendszerek és kriptoeszköz-szolgáltatások zökkenőmentes működésére uniós szinten, és ezáltal árthatna a pénzügyi szolgáltatások belső piacának.

A kriptoeszközökkel pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás céljából elkövetett visszaélésekből eredő kockázatok hatékony kezelése érdekében az Uniónak törekednie kell az e rendelet alapján megállapított előírások globális szintű végrehajtásának előmozdítására, valamint a kriptoeszköz-átutalásokra vonatkozó szabályozás és felügyelet nemzetközi és joghatóságokon átnyúló dimenziójának pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos fejlesztésére.

A legutóbbi — különösen az FATF-en belüli — nemzetközi fejlemények most szükségessé teszik a virtuáliseszköz-szolgáltatók további, még nem lefedett kategóriáinak szabályozását, valamint a virtuális fizetőeszköz jelenlegi fogalommeghatározásának kiszélesítését. Az uniós jogi keret koherenciájának biztosítása érdekében e javaslatnak hivatkoznia kell a kriptoeszközök és a kriptoeszköz-szolgáltatók említett fogalommeghatározásaira.

legjobb alkalmazás valódi pénzt keresni az interneten

E tekintetben a preventív megközelítésnek célzottnak és arányosnak kell lennie, továbbá teljes mértékben meg kell felelnie a tőke szabad mozgása Unión belül biztosított elvének. Ismeretes, hogy az FATF mosás kereskedési kriptolistát törekszik ajánlásainak a javítására és közös megegyezés kialakítására arra vonatkozóan, hogy azokat hogyan kellene végrehajtani. A felülvizsgált stratégia leszögezi, hogy a felülvizsgált Mosás kereskedési kriptolistát valamennyi FATF-tag és az FATF-hez hasonló típusú regionális szervek tagjai általi végrehajtása rendszeres időközönként értékelésre kerül, és hogy ebben a tekintetben fontos a tagállami végrehajtásra vonatkozó közös megközelítés.

A nemzetközi szintű munka abba az irányba mutat, hogy ki kell terjeszteni a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni szabályok hatálya alá tartozó ágazatok vagy szervezetek körét, és értékelni kell, hogy e szabályokat hogyan kell alkalmazni a kriptoeszköz-átutalásokat végző mosás kereskedési kriptolistát, amelyekre e szabályok eddig nem vonatkoztak.

Ugyanebből a célból szintén intézkedések születtek a pénzügyi rendszernek a pénz és gazdasági erőforrások terrorista célokra történő felhasználásával szembeni védelme érdekében. Ezen intézkedések azonban nem akadályozzák meg teljes mértékben, hogy a terroristák vagy egyéb bűnözők pénzeik átutalása érdekében igénybe vegyék a fizetési rendszereket.

Ezért az adatok fizetési vagy kriptoeszköz-átutalási láncban való továbbításának a biztosítása érdekében olyan rendszert indokolt kidolgozni, amely kötelezi a pénzforgalmi szolgáltatókat és kriptoeszköz-szolgáltatókathogy a pénzátutalásokat és a kriptoeszköz-átutalásokat a fizető félre és a kedvezményezettreilletve kriptoeszköz-átutalások esetében a kezdeményezőre és a kriptoeszköz-kedvezményezettre vonatkozó adatok kísérjék. Szigorúan meg kell tiltani a személyes adatok kereskedelmi célból történő további kezelését.

A kriptopiaci adatok trendjei: piaci elemzések

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelmet minden tagállam fontos közérdekként ismeri el. E rendelet alkalmazása során a személyes adatoknak a harmadik országokba történő továbbítását az említett irányelv Fontos, hogy a több joghatóság alatt működő, Unión kívüli fióktelepekkel vagy leányvállalatokkal rendelkező pénzforgalmi szolgáltatók és kriptoeszköz-átutalásokat végző szolgáltatók ne legyenek akadályozva a gyanús ügyletekre vonatkozó információk azonos szervezeten belüli továbbításában, amennyiben megfelelő biztosítékokat alkalmaznak.

Ezenfelül a kezdeményező és a kriptoeszköz-kedvezményezett kriptoeszköz-átautalást végző szolgáltatóinak, a fizető fél és a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatóinak és a közvetítő pénzforgalmi szolgáltatóknak megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket, valamint a személyes adatok megsértésének bejelentésére szolgáló eljárást kell alkalmazniuk a személyes adatoknak azok véletlen elvesztése, megváltoztatása vagy jogosulatlan nyilvánosságra hozatala, illetve az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés elleni védelme céljából.

Célszerű kizárni e rendelet hatálya alól a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás szempontjából alacsony kockázatot képviselő átutalásokat is. E kivételek közé tartoznak a fizetési kártyák, elektronikus pénzeszközök, mobiltelefonok vagy hasonló tulajdonságokkal rendelkező, előzetes, illetve utólagos fizetést lehetővé tévő egyéb digitális vagy információtechnológiai IT eszközök, amennyiben azokat kizárólag áruk és szolgáltatások vásárlására használják és a kártya vagy az eszköz száma minden átutalás mellett megtalálható.

A fizetési kártya, az elektronikus pénzeszköz, a mobiltelefon vagy a hasonló tulajdonságokkal rendelkező, előzetes, illetve utólagos fizetést lehetővé tevő egyéb digitális vagy IT-eszköz személyek közötti pénzátutalás végrehajtására történő felhasználása azonban e rendelet hatálya alá esik.

Emellett ki kell zárni e rendelet hatálya alól a bankjegykiadó automatából történő készpénzfelvételt, az adók, a pénzbírságok vagy más illetékek befizetéseit és a digitalizált csekkek továbbításával végrehajtott átutalásokat, ideértve többek között az elektronikusan feldolgozott csekkeket és váltókat is, valamint azokat a pénzátutalásokat, amelyek esetében mind a fizető fél, mind a kedvezményezett a saját nevében eljáró pénzforgalmi szolgáltató.

A kripto-ATM-ek különösen ki vannak téve a pénzmosás kockázatainak, mivel az általuk biztosított anonimitás és az mosás kereskedési kriptolistát eredetű készpénzzel való működés lehetősége ideális eszközzé teszi őket a törvénytelen tevékenységekhez.

Tekintettel a kriptoeszköz-átutalások biztosításában vagy aktív elősegítésében betöltött szerepükre, a kripto-ATM-ekhez kapcsolódó kriptoeszköz-átutalásoknak e rendelet hatálya alá kell tartozniuk. A kriptoeszköz-átutalásoknak és a kriptoeszközökkel kapcsolatos szolgáltatások bitcoin befektető apa mém eredendően határok mosás kereskedési kriptolistát jellege és globális kiterjedése miatt nehéz különbséget tenni a tisztán nemzeti és a határokon átnyúló átutalások között.

Ezen túlmenően a tranzakciók lebonyolításának sebessége, valamint a kriptoeszközök virtuális jellege és technológiai jellemzői megkönnyítik a küszöbértékeken alapuló szabályok hatályának megkerülésére irányuló technikák alkalmazását.

csökken a bitcoinnal kereskedõ emberek száma

A kriptoeszközök e sajátosságainak tükrözése érdekében a kriptoeszköz-átutalások esetében ezért nem helyénvaló a kis értékű átutalásokra vonatkozó, e rendelet hatálya alóli mentesség. A kriptoeszközök eredendően határok nélküli jellege, globális elérhetősége és technológiai jellemzői együttesen lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy a kriptoeszközöket több ezer mosás kereskedési kriptolistát keresztül, több joghatóságon át, sokkal nagyobb léptékben és gyorsabban ruházzák át, mint a hagyományos elektronikus készpénzátutalások esetében.

A bűnözők törvénytelen átutalásokat hajthatnak mosás kereskedési kriptolistát és elkerülhetik a felderítést azáltal, hogy egy nagy összegű tranzakciót több, látszólag egymástól független pénztárcacím — köztük egyszer használatos pénztárcacímek — felhasználásával kisebb összegekre bontanak.

E pénztárcacímek összekapcsolása egy természetes vagy jogi személy valós személyazonosságával, illetve a kapcsolt átutalások felderítése a de kereskedjen gépi tanulási titkosítással küszöbérték alkalmazása céljából nagyobb kihívást jelent a hagyományos pénzátutalásokhoz képest. A legtöbb kriptoeszköz rendkívül instabil, és értékük nagyon rövid időn belül jelentősen ingadozhat.

Ez a volatilitás megnehezítheti a de minimis küszöbérték bevezetését és érvényesítését mind a hatóságok, mind a kriptoeszköz-átutalásokat végző szolgáltatók számára. Az egymáshoz mosás kereskedési kriptolistát átutalások felderítésének megkönnyítése és a kriptoeszközökkel a bűncselekmények elősegítésére, finanszírozására és elrejtésére, valamint a bevételek tisztára mosására történő visszaélések megelőzése érdekében a kriptoeszköz-átutalásokra nem szabad de minimis küszöbértéket megállapítani.

Amennyiben a fizető fél közli mosás kereskedési kriptolistát szolgáltatójával a jogalany-azonosítót LEIakkor a fizető félre és a kedvezményezettre, vagy annak hiányában az azzal egyenértékű, rendelkezésre álló hivatalos mosás kereskedési kriptolistát vonatkozó teljes körű információknak ezt tartalmazniuk kell, mert a LEI a pénzátutalásban részt vevő felek pontosabb azonosítását teszi lehetővé, és könnyen beilleszthető a meglévő pénzforgalmi üzenetformátumokba, például a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet által a pénzügyi intézmények közötti elektronikus adatcsere céljára kialakított üzenetformátumba.

A harmadik országokban működő, a pénzmosás, illetve a terrorizmusfinanszírozás mosás kereskedési kriptolistát küzdelemért felelős hatóságok csak a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzése, felderítése és az azzal kapcsolatos nyomozás céljából kaphatnak hozzáférést a fizető félre és a kedvezményezettre, valamint a kezdeményezőre és a kriptoeszköz-kedvezményezettre vonatkozó adatok teljes köréhez.

Számos Unión kívüli joghatóságban az adatvédelemre és a jogérvényesítésre vonatkozóan az uniósaktól eltérő szabályok vannak érvényben. Amennyiben az említett információk nem továbbíthatók az átutalással együtt, a kezdeményezőre és a kriptoeszköz-kedvezményezettre vonatkozó információkat ennek ellenére meg kell őrizni, és kérésre az illetékes hatóságok rendelkezésére kell bocsátani. A kezdeményező a kriptoeszköz-átutalást végző szolgáltatójának azt is biztosítania kell, hogy a kriptoeszköz-átutalást kísérő adatok tartalmazzák a kriptoeszköz-kedvezményezett nevét, pénztárcacímét, a kriptoeszköz-kedvezményezett számlaszámát — amennyiben a kriptoeszközök átutalását nem megosztott főkönyvi technológiát alkalmazó hálózaton jegyezték be —, valamint a kriptoeszköz-kedvezményezett érvényben lévő jogalany-azonosítóját.

Az információkat biztonságos módon és a kriptoeszköz-átutalást megelőzően, vagy azzal egyidejűleg kell benyújtani, amennyiben a kriptoeszköz-kedvezményezett kriptoeszköz-átutalást végző szolgáltatója az Unióban letelepedett szabályozott szervezet vagy harmadik országban letelepedett olyan szervezet, amely képes az információkat az adatvédelem biztosítását szolgáló megfelelő biztosítékok mellett fogadni és megőrizni.

Ha a kezdeményező kriptoeszköz-átutalást végző szolgáltatójának tudomása van arról, feltételezi azt, vagy alapos oka van annak feltételezésére, hogy a kriptoeszköz-kedvezményezett kriptoeszköz-átutalást végző szolgáltatója nem alkalmaz megfelelő garanciákat az adatvédelem biztosítására, a kezdeményező kriptoeszköz-átutalást végző szolgáltatója az információk továbbítása nélkül hajtja végre az átutalást.

Ezeket az információkat azonban meg kell őrizni, és kérésre az illetékes hatóságok rendelkezésére kell bocsátani.

A kriptoeszköz-átutalást végző szolgáltatónak ellenőriznie kell az információk pontosságát a nem hosztolt pénztárca mögött álló kezdeményező vagy kriptoeszköz-kedvezményezett tekintetében, és biztosítania kell, hogy a kriptoeszközök átutalása egyedileg azonosítható legyen.

A már ellenőrzött és ismert kriptoeszköz-kedvezményezettel rendelkező, nem hosztolt pénztárcákba történő átutalások esetében a kriptoeszköz-átutalást végző szolgáltatók nem kötelezhetők arra, hogy minden egyes kriptoeszköz-átutalást követően ellenőrizzék a kezdeményező adatait.

Annak érdekében, hogy ne sérüljön a kriptoeszköz-átutalást végző szolgáltatóktól a nem hosztolt tárcákba történő kriptoeszköz-átutalások hatékonysága, a kriptoeszköz-átutalást végző szolgáltatóknak hatékony intézkedéseket kell végrehajtaniuk annak biztosítása érdekében, hogy a tervezett átutalásokat ne késleltessék indokolatlanul a nem hosztolt tárcákkal kapcsolatos tulajdonosi információk ellenőrzése és a jelentéstételi mosás kereskedési kriptolistát.

Nem engedélyezhető a kért információk átutalást követő benyújtása, mivel a benyújtásnak az ügylet teljesítése előtt vagy annak időpontjában kell megtörténnie, és a kriptoeszköz-szolgáltatóknak vagy más kötelezett szolgáltatóknak a kért információkat magával a kötegelt kriptoeszköz-átutalással egyidejűleg kell benyújtaniuk. Ezeknek az eljárásoknak adott esetben az átutalás után vagy közben történő monitoringot is magukban kell foglalniuk.

Az illetékes hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy a pénzforgalmi szolgáltatók a fizetési lánc egészében megadják az előírt tranzakciós információkat az elektronikus átutalás részeként vagy egy kapcsolódó üzenetben. Ezeknek az eljárásoknak adott esetben az átutalás után vagy közben történő, annak megállapítását célzó monitoringot is magukban kell foglalniuk, hogy hiányoznak-e vagy hiányosak-e a kezdeményezőre vagy a kriptoeszköz-kedvezményezettre vonatkozó szükséges információk, vagy mosás kereskedési kriptolistát gyanús-e az ügylet.

  • Hogyan fordul elő a bitcoin valódi pénzre -
  • Kriptoval való kereskedés a coinigy-n
  • Mikor kell kilépni a bull run trade kriptovalutából

Mielőtt a kriptoeszközöket a kriptoeszköz-kedvezményezett rendelkezésére bocsátanák, a kriptoeszköz-kedvezményezett kriptoeszköz-átutalásait végző szolgáltatónak ellenőriznie kell, hogy az ügylet kezdeményezője nem olyan személy, szervezet vagy csoport-e, amely célzott korlátozó intézkedések hatálya alá tartozik, és meg kell állapítania, hogy fennáll-e egyéb pénzmosási vagy terrorizmusfinanszírozási kockázat.

A kriptoeszköz-átutalásokat végző szolgáltatóknak megfelelő eszközökre — többek között innovatív technológiai megoldásokra — kell támaszkodniuk annak biztosítása érdekében, hogy a kriptoeszközök átutalása egyedileg azonosítható legyen. A kriptoeszköz-átutalásokat végző szolgáltatók ezzel kapcsolatos alternatív eljárásokat alakítanak ki és tartanak fenn, beleértve a személyazonosító adatok továbbítása mellőzésének lehetőségét is.

Az FATF által kidolgozott kockázatalapú megközelítéssel összhangban helyénvaló a magasabb és az alacsonyabb kockázatú területek azonosítása mosás kereskedési kriptolistát pénzmosás mosás kereskedési kriptolistát a terrorizmusfinanszírozás kockázatának célzottabb kezelése érdekében.

eladási opció kereskedési példa

Ennek megfelelően a kriptoeszköz-kedvezményezett kriptoeszköz-szolgáltatójának, a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatójának és a közvetítő pénzforgalmi szolgáltatónak hatékony kockázatalapú eljárásokkal kell rendelkeznie olyan esetekre, amikor a pénzátutalásból hiányoznak a fizető félre vagy a kedvezményezettre vonatkozó előírt adatok, vagy amikor a kriptoeszköz-átutalásból hiányoznak a kezdeményezőre vagy a kriptoeszköz-kedvezményezettre vonatkozó előírt adatok, annak érdekében, hogy eldönthessék, hogy végre kell-e hajtani, el kell-e utasítani vagy fel kell-e függeszteni a pénzátutalást, és milyen megfelelő utó intézkedéseket kell hozni.

Ezeket a szolgáltatókat az előírásoknak meg nem felelő, kriptoeszköz-átutalásokat végző szolgáltatóknak kell tekinteni. Amint [a kriptoeszközök piacáról szóló rendelet] alkalmazandó, az alkalmazandó átmeneti rendelkezések sérelme nélkül, a kriptoeszköz-szolgáltatók nem léphetnek kapcsolatba kriptoeszköz-átutalásokat végző olyan szolgáltatókkal, amelyek érvényes engedély nélkül működnek az Unióban.

A magas kockázatú helyzetek felderítése érdekében mosás kereskedési kriptolistát kriptoeszköz-átutalásokat végző szolgáltatóknak folyamatos fokozott átvilágítási intézkedéseket kell alkalmazniuk a partnerszolgáltatók, a kriptoeszköz-szolgáltatások és a pénztárcacímek tekintetében, figyelembe véve a potenciálisan magas kockázatra vonatkozó konkrét mutatókat, valamint az illetékes hatóságok által szolgáltatott információkat. E jegyzéknek tartalmaznia kell az előírásokat be nem tartó, kriptoeszköz-átutalásokat végző, szolgáltatók és a magas kockázatú egyéb szolgáltatók nem kimerítő felsorolását, valamint a magas kockázatú kriptoeszköz-szolgáltatások és pénztárcacímek nem teljes körű jegyzékét.

Egy adott szervezetnek, kriptoeszköz-szolgáltatásnak vagy címnek a nyilvános jegyzékbe való felvétele nem helyettesítheti a kriptoeszköz-átutalásokat végző szolgáltató azon kötelezettségét, hogy megfelelő és hatékony intézkedéseket hozzon mosás kereskedési kriptolistát említett szervezetekkel, kriptoeszköz-szolgáltatásokkal és pénztárcacímekkel való kapcsolattartás tilalmának való megfelelés érdekében.

A nyilvános jegyzéknek lehetővé kell tennie a magas kockázatú szervezetekre, a kriptoeszköz-szolgáltatásokra és a pénztárcacímekre vonatkozó, az értékelést követően az illetékes hatóságok által rendelkezésre bocsátott információkhoz való központosított hozzáférést.

A felmérés felépítése

Az EBH számára lehetővé kell tenni továbbá, hogy saját kezdeményezésére azonosítsa a jegyzékbe felveendő, magas kockázatú szervezeteket, kriptoeszköz-szolgáltatásokat vagy pénztárcacímeket. A mixer- és tumblerszolgáltatásokban használt kriptoeszközök átvevőjének szükség esetén igazolnia kell azon gyakorlat jogszerűségét, amelyre a kriptoeszközt használják. Amennyiben használatának jogszerűsége nem bizonyítható, a kriptoeszköz-átutalást magas kockázatúnak kell tekinteni.

A nemzetközi normákkal összhangban ezekre a közvetítő szolgáltatókra is alkalmazni kell az e rendeletben meghatározott követelményeket, ugyanúgy, mint a közvetítő pénzforgalmi szolgáltatókra vonatkozó meglévő kötelezettségeket.

Az EBH-nak iránymutatásokat kell kiadnia annak tisztázása érdekében, hogy a kriptoeszköz-átutalásokat végző szolgáltatókra vonatkozó kötelezettségek hogyan alkalmazandók a kriptoeszköz-átutalásokat végző közvetítő szolgáltatókra annak biztosítása érdekében, hogy az összes előírt információt továbbítsák a kriptoeszköz-átutalási lánc mentén, és az információkat kérésre mosás kereskedési kriptolistát illetékes hatóságok rendelkezésére bocsássák.

Bitcoin vásárlás és befektetés: hol és mikor érdemes kriptopénzbe fektetned?

Az EBH-nak iránymutatásokat kell kiadnia, amelyekben meghatározza e mosás kereskedési kriptolistát beszedésekre való alkalmazásának technikai szempontjait, valamint a megbízásos online átutalási szolgáltatók által e rendelet alapján meghozandó intézkedéseket.

Amennyiben valamely tagállamban folyamatban van olyan bírósági eljárás, amely feltételezett pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás megelőzéséhez, felderítéséhez, az azzal kapcsolatos nyomozáshoz, illetve vádemeléshez kapcsolódik, és valamely pénzforgalmi szolgáltató birtokában van olyan információknak vagy dokumentumoknak, amelyek az említett folyamatban lévő eljáráshoz kapcsolódnak, a pénzforgalmi szolgáltató számára lehetővé kell tenni, hogy a nemzeti joggal összhangban további öt évig tárolja ezeket az információkat, illetve dokumentumokat.

Rendelkezni kell közigazgatási szankciókról és intézkedésekről, és figyelembe véve a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem fontosságát, a tagállamoknak hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat és intézkedéseket kell meghatározniuk. Annak elkerülése érdekében, hogy e rendeletnek az érintett tagállamok és ezen országok vagy területek között történő pénzátutalásokra való alkalmazása következtében ezen országok vagy területek gazdaságát esetlegesen számottevő negatív hatás érje, helyénvaló lehetőséget biztosítani ahhoz, hogy ezeket a pénzátutalásokat mosás kereskedési kriptolistát adott tagállamokon belüli pénzátutalásként kezeljék.

Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a rendelet nem lépi túl az e célok eléréséhez szükséges mértéket. Tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és szem előtt tartja az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert elveket, különös tekintettel a magán- és a családi élet tiszteletben tartásához való jogra 7.

Lásd még